Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Yoga in Beweging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan Yoga in Beweging door te geven.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales.
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Lidmaatschap en betaling

 • Je kunt vrijblijvend 1 proefles volgen en deze is gratis
 • Als je een proefles wilt volgen, graag van te voren contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
 • Bij een strippenkaart wordt er bij tussentijdse stopzetting geen restitutie gegeven.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
 • Bij Yoga in Beweging kan jij jezelf voor een yogales aanmelden of afmelden. Dit kan kosteloos tot 2 uur voor aanvang les. Klik hier voor meer info.
 • Een afgemelde les kun je inhalen tijdens de geldigheidsduur van de strippenkaart.
 • Als nieuwe cursist is het mogelijk tussentijds in te stromen op de strippenkaart. Lesgeld zal naar rato in rekening worden gebracht.
 • Bij Yoga in Beweging kun je gebruik maken van losse lessen, die online te koop zijn. Zodra deze betaald is, kan je jezelf inschrijven voor de gewenste yogales. Inschrijven is noodzakelijk i.v.m. beschikbaarheid les. Ook hier geldt kosteloos afmelden tot 2 uur  voor aanvang les.
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga in Beweging zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.

Wijziging

 • Mocht door Yoga in Beweging een of meerdere lessen worden geannuleerd, dan zullen deze lessen worden verrekend of terugbetaald.
 • Yoga in Beweging heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.
 • Yoga in Beweging heeft het recht zonder opgave van redenen leslocatie te wijzigen.