Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Yoga in Beweging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen
 • Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan Yoga in Beweging door te geven
 • Wanneer er twijfel is of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

Lidmaatschap en betaling

 • Je kunt vrijblijvend een proefles volgen en deze is gratis
 • Als je een proefles wilt volgen, graag van te voren contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken via info@yoga-in-beweging.nl of contactformulier
 • Bij een strippenkaart wordt er bij tussentijdse stopzetting geen restitutie gegeven; klik hier voor meer info
 • Bij het doorlopend abonnement kan je maandelijks opzeggen; klik hier voor meer info
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Wel kunnen we afspraken maken bij langdurige afwezigheid. De passende oplossing -die we samen overeenkomen- gaat in vanaf het moment dat we hierover contact hebben gehad (dus niet met terugwerkende kracht).
 • Bij Yoga in Beweging kan jij jezelf voor een yogales aanmelden of afmelden via het online systeem Momoyoga; dit kan kosteloos tot 2 uur voor aanvang les
 • Een afgemelde les kun je inhalen tijdens de geldigheidsduur van je abonnement of strippenkaart
 • Geldigheid van je abonnement of strippenkaart vind je terug in je persoonlijk account van Momoyoga
 • Als nieuwe cursist is het mogelijk tussentijds in te stromen op het abonnement; lesgeld en lestegoed wordt naar rato in rekening gebracht. 
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga in Beweging zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan